Monday, October 15, 2012

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar

(a) Peluang pekerjaan
(b) Kadar upah yang tinggi
(c) Kestabilan politik
(d) Kemudahan asas yang lengkap
(e) Melanjutkan pelajaran
(f ) Mengikut keluarga
(g) Mengelakkan bencana alam.

No comments:

Post a Comment